Doporučené cyklotrasy po Bílých Karpatech:

www.bilekarpaty.cz/vis
www.luhacovice.cz/page/1721.vylety-na-kole-luhacovice/

Koupaliště a bazény:

Bazén hotelu Fontána II., Pozlovice
Aquapark Uherské Hradiště
Aquapark Delfín, Uherský Brod

Aquapark – přehrada, Luhačovice
Koupaliště – hotel lázně Kostelec, Zlín
Koupaliště Louky, Zlín
Koupaliště Ludkovice u Luhačovic, Luhačovice
Koupaliště Lukoveček, Lukoveček
Koupaliště Malenovice, Zlín
Koupaliště Otrokovice, Otrokovice
Koupaliště Slavičín, Slavičín
Koupaliště Zlín – Bartošova čtvrť, Zlín
Krytý bazén, Luhačovice
Krytý bazén – Hotel Adamantino, Luhačovice
Krytý bazén – Hotel Vega s. r. o., Luhačovice
Krytý bazén Zlín, Zlín

Volný čas (v místě a okolí)

Bílé Karpaty

Bílé Karpaty najdete v jižní části moravsko-slovenského pomezí. Je to kraj s velkou přírodní a kulturní rozmanitostí a pro zachovalost zdejší krajiny s mnoha přírodními hodnotami bylo území v roce 1980 vyhlášeno Chráněnou krajinnou oblastí. V roce 1996 bylo zařazeno mezi biosférické rezervace UNESCO a v roce 2000 získalo Diplom chráněných území Rady Evropy. CHKO Bílé Karpaty se rozkládá na ploše 715 km2 a na slovenské straně na ni navazuje CHKO Biele Karpaty. Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m n.m.). Návštěvníky sem přitahují rozsáhlé květnaté louky s orchidejemi, krásné, převážně listnaté lesy a stále živá lidová kultura.
www.bilekarpaty.cz

Luhačovice (10 km)

Šestitisícové Luhačovice leží 15 km jihovýchodně od Zlína na říčce Horní Olšavě, zvané též Šťavnice a jsou centrem Luhačovského Zálesí. Jsou jedním z center severní části CHKO Bílé Karpaty. Tomuto největšímu lázeňskému městu na Moravě vtiskly nezaměnitelnou tvář stavby architekta Dušana Jurkoviče, ale v Luhačovicích najdete i řadu dalších zajímavých památek. Luhačovice každoročně vítají více než 15 tisíc lázeňských hostů, kterým pomáhají léčit nemoci dýchacích cest, zažívacích orgánů, žlučníků a žlučových cest, páteře i cukrovky. Kromě lázeňských procedur Luhačovice a jejich okolí nabízejí mnoho příležitosti pro sportování.
Luhačovické prameny: Vincentka, Aloiska, Ottovka, Amandka, Pramen Dr. Šťastného, Pramen sv. Josefa www.město.luhacovice.cz

Bojkovice (cca 20 km)

Historie obce je spjata s hradem Nový Světlov, který postavili roku 1480 bratři Landštejnové. V polovině 19. století byl hrad přestaven na zámek ve stylu anglické tudorovské gotiky. Dnes je zde Muzeum Bojkovska se zajímavou expozicí dějin tohoto kraje.
www.bojkovice.cz

 

Napajedla ( 20km )

Město Napajedla leží na hranici Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu, na rozhraní tří regionů Hané, Valašska a Slovácka. Na 19,8 km2 zde žije bezmála 7500 obyvatel. Místo, označované jako Napajedelská brána, tvořilo již pro pravěkého a středověkého člověka strategicky důležitý bod. Údolí řeky Moravy s příznivými životními podmínkami, nacházející se na obchodní stezce, vytvářelo předpoklady pro trvalé osídlení. Historický název města sám vypovídá o jeho významu. Další zajímavostí je Baťův kanál nebo Hřebčín Napajedla.

www.napajedla.cz

 

Lešná (cca 20 km)

Obci Lešná vévodí romantický zámek s parkem, kde se nachází 560 druhů vzácných dřevin. ZOO Lešná je se svými více než 220 druhy chované zvěře jednou z největších zoologických zahrad v republice a je unikátní svým začleněním do zoogeografických oblastí podle jednotlivých kontinentů. V nedaleké obci Štípa se nachází větrný mlýn.
www.zoolesna.cz

 

 

 

Kroměříž (cca 40 km)

V centru města zastavěném impozantní barokní architekturou je k vidění Arcibiskupský zámek s rozlehlou podzámeckou zahradou, biskupská mincovna, arcibiskupské vinné sklepy nebo květná zahrada s kolonádou, bludištěm a rotundou.
www.město-kromeriz.cz

 

Uherský Brod (cca 15 km)

Uherský Brod je bývalým královským městem s velkým množstvím historických staveb. Bývá považováno za možné rodiště Jana Amose Komenského, jehož muzeum se zde nachází.
www.ub.cz

 

Velehrad (cca 30 km)

– Velehrad je nejvýznamnější poutní místo na Moravě. Tradičně bývá spojován s příchodem věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Moravu. Dominantu obce tvoří klášter s poutní basilikou Nanebevzetí Panny Marie a lapidáriem.
http://www.velehrad.cz

Vizovice (cca 25 km)

Jedno z center Valašska s barokním zámkem s anglickým a francouzským parkem. Město je známo tradicí výroby slivovice, jejich pokračovatelem je likérka Rudolfa Jelínka nabízející návštěvníkům Vizovic exkurze s ochutnávkami produktů. Exkurze nabízí také soukromá sklárna.
http://www.vizovice.eu

Zlín (cca 15 km)

Za shlédnutí stojí zámek z 18. století Muzeem Jihovýchodní Moravy, Obuvnické muzeum, Krajská galerie výtvarného umění či hvězdárna na Lesní čtvrti.
http://www.zlin.cz

 

Hrad Buchlov a zámek Buchlovice

Buchlov se řadí k nejstarším hradům v České republice. Jeho počátky se datují
do 1. poloviny 13. století. Význam hradu spočívá především v unikátním zachování původních architektonických prvků jednotlivé výstavby. Jde tak o jeden ze vzácných příkladů v naší architektuře. Nikdy nedobytá pevnost je zároveň ukázkovou ilustrací přeměny strohého gotického hradu v pohodlné renesanční panské sídlo.

Hrad Buchlov je nejvýraznější dominantou moravského Slovácka, spolu s kaplí
svaté Barbory tvoří oddechové a kulturní prostředí této oblasti.

https://www.hrad-buchlov.cz/cs